Hengityksellä hyvinvointia

Hengitys - avaimesi parempaan terveyteen?


Rentoutuminen ja palautumien

Elämämme on varsin kiireistä. On työt, koti, perhe, harrastukset, ystävät ja kaikki se muu elämä vielä samaanaikaan...

Voimavarojamme koetellaan niin arjessamme kuin yllättävissä tilanteissa, joita elämä eteemme heittää. Aina kaikkeen mitä elämässä tapahtuu, emme voi vaikuttaa. Mutta siihen voimme vaikuttaa miten ja millaisilla voimavaroilla kohtaamme nuo arjen haasteet ja kuormitukset. Se miten palaudumme arjessamme, auttaa meitä kestämään kovaakin stressiä, riippumatta siitä, mikä kuormituksen tai stressin on aiheuttanut. Rentoutuminen purkaa tätä stressiä. .

Rentoutuminen tukee fyysistä palautumistamme ja auttaa kehoamme rauhoittumaan.


Rentoutumisen vaikutukset:

 • käynnistää parasympaattisen hermoston ja sen tärkeimmän pääkytkimen eli vagushermoston toiminnan. Vagushermosto vaikuttaa laaja-alaisesti terveyteemme sillä se ulottuu aina aivorungosta kehomme tärkeisiin elimiin kuten sydämeen, keuhkoihin ja suolistoon.   
 • syke ja verenpaine laskevat
 • lieventää kipua
 • ruoansulatuselimistön toiminta tasapainottuu
 • kolesteroli vähenee
 • hormonaalinen ja immunologinen järjestelmä tasapainottuu; parantaa vastustuskykyä
 • lihasjännitys pienenee
 • verenkierto vapautuu (ihonlämpö, ääreisverenkierto)
 • univajeen vaikutukset pienenevät ja uuden tiedon omaksuminen paranee
 • nukahtaminen illalla helpottuu ja unenlaatu paranee
 • aivojen Beta-aallot vähenevät, vastaavasti Alfa -ja Theta-aallot lisääntyvät, aivojen kemiallinen toiminta tasapainottuu.
 • Elämänlaatusi ja jaksaminen arjessa paranee